Ansökan om Innovationscheck alternativt IP-check


Om du fyller i fältet E-post och klickar på Spara så kan du fortsätta och komplettera din ansökan vid ett senare tillfälle.

Hämta en tidigare sparad ansökan

OBS. Har ni tagit emot mer än 50.000 kr i stöd från Vinnova under 2011-2015 går det inte att söka checken!

Uppgifter om sökande företag


Företagets namn:*
Företagets organisationsnummer*
Kontaktperson*
Adress*
Postnummer*
Postadress*
Mobil*
E-post*
Webbsida*
Företagets bankgiro*
Juridisk företagsform*

Frågor om företaget:


Ge en kort beskrivning av företagets verksamhet i nuläget:*
Hur många år har företaget varit verksamt?*
Hur många delägare/medlemmar har företaget?*
Verifiera hur ert företag arbetar kooperativt, exempelvis genom er bolagsordning eller med kompanjonavtal.*
Försäljningsintäkter under föregående år?*
Här ska du bifoga företagets senaste årsbokslut 
Vilken region tillhör ni?*
Vilken rådgivare på Coompanion har ni varit i kontakt med? 

Frågor om innovationen

(söker du IP-check, gå direkt till Frågor om IP-check)
Namn på innovationen 
Beskriv själva innovationen som ni behöver expertkompetens för utveckla 
Vilken är innovationens målgrupp? 
Vilka externa tjänster ska finansieras via innovationschecken? 
Bifoga en enkel kalkyl för innovationen på kort sikt respektive lång sikt 
Är checken en del i ett större finansieringsbehov? Hur går ni vidare om ni inte får checken beviljad 

Frågor om IP-check

(Gäller endast dig som söker IP-check)
På vilket sätt skulle ert företag stärkas genom att ta fram en IP-strategi för hantering av era specifika kompetenser/intellektuella tillgångar? 
Bifoga en enkel kalkyl för arbetet med att ta fram en IP-strategi 
Är checken en del i ett större finansieringsbehov? Hur går ni vidare om ni inte får checken beviljad? 

Övriga bilagor

Folder, produktblad eller annan information 
Folder, produktblad eller annan information 

Godkänn att Coompanion lagrar uppgifterna


Godkänn att Coompanion sparar informationen i detta formulär.*Sökande företag godkänner att Coompanion lagrar uppgifterna i ansökan. Coompanion kommer endast att använda uppgifterna vid hantering av innovationschecken.


När du trycker på spara kommer du att få upp en sida där du bekräftar och därmed sänder in din ansökan.

Om du fyller i fältet E-post och klickar på Spara så kan du fortsätta och komplettera din ansökan vid ett senare tillfälle.

Hämta en tidigare sparad ansökan